Výživa - BMI

Základní informace:

BMI – anglicky Body Mass Index, česky index tělesné hmotnosti. Je indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, který umožňuje porovnávání hmotností lidí s různou výškou. Přestože se jedná o nejrozšířenější výpočet, který se používá ke zjišťování obezity populace, tak je třeba jeho výsledky brát s velkou rezervou. Jelikož nezahrnuje věk sledovaného, pohlaví ani poměr svalů a tuku, tak jde pouze o velmi nepřesný ukazatel.

Výpočet:

BMI = váha v kg : (výška v m x výška v m)

 • BMI do 15: Velmi vážná podvýživa
 • BMI v rozmezí 15-16: Vážná podvýživa
 • BMI v rozmezí 16-18,5: Podvýživa
 • BMI v rozmezí 18,5-25: Normální váha
 • BMI v rozmezí 25-30: Nadváha
 • BMI v rozmezí 30-35: Nadváha I.stupně – střední obezita
 • BMI v rozmezí 35-40: Nadváha II.stupně – vážná obezita
 • BMI nad 40: Nadváha III.stupně – velmi vážná obezita
 • Důležité informace:

 • V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte.
 • Vojta

  © 2004 Vojta Palek
  Design by Vojta Palek