Výživa - BMI

Vytvořeno: 17.11.2019

Základní informace:

BMI – anglicky Body Mass Index, česky index tělesné hmotnosti. Je indikátor podváhy, normální tělesné hmotnosti, nadváhy a obezity, který umožňuje porovnávání hmotností lidí s různou výškou. Přestože se jedná o nejrozšířenější výpočet, který se používá ke zjišťování obezity populace, tak je třeba jeho výsledky brát s velkou rezervou. Jelikož nezahrnuje věk sledovaného, pohlaví ani poměr svalů a tuku, tak jde pouze o velmi nepřesný ukazatel.

Výpočet:

BMI = váha v kg : (výška v m x výška v m)

  • BMI do 15: Velmi vážná podvýživa
  • BMI v rozmezí 15-16: Vážná podvýživa
  • BMI v rozmezí 16-18,5: Podvýživa
  • BMI v rozmezí 18,5-25: Normální váha
  • BMI v rozmezí 25-30: Nadváha
  • BMI v rozmezí 30-35: Nadváha I. stupně – střední obezita
  • BMI v rozmezí 35-40: Nadváha II. stupně – vážná obezita
  • BMI nad 40: Nadváha III. stupně – velmi vážná obezita
  • Důležité informace:

  • V případě jakýchkoli nejasností mě kontaktujte.
  • Vojta

    © 2004-2021 Vojta Palek
    Design by Vojta Palek